Elektryka

 
 
 

W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy między innymi:


- instalacje elektryczne wewnętrzne - tradycyjne oraz inteligentne (siłowe, oświetleniowe, rolet),
- rozdzielnice elektryczne nn (prefabrykacja, montaż, wymiana, modernizacja),
- linie kablowe nn, Sn (budowa linii kablowych i napowietrznych),
- stacje transformatorowe,
- kanalizacje kablowe i teletechniczne,
- trasy kablowe: BAKS, CABLOFIL itp. (wewnętrzne oraz zewnętrzne - koryta na estakadach),
- instalacje oświetlenia terenu oraz iluminacji obiektów,
- instalacje ogrzewania elektrycznego przeciwoblodzeniowego (podjazdy, schody, wpusty, rynny),
- instalacje ogrzewania rurociągów technologicznych,
- instalacje ogrzewania elektrycznego - promiennikowego,
- instalacje odgromowe, uziemiające, wyrównania potencjałów,
- instalacje elektryczne oraz AKPiA w strefach zagrożonych wybuchem,
- instalacje systemu kontroli uziemienia autocystern i cystern kolejowych,
- pomiary elektryczne nn w pełnym zakresie.
Copyright ©2016 enteco, All Rights Reserved.